Johnson Ferry Choir Tour & Gos.pl czyli wydarzenie w ramach pobytu 300 – osobowej grupy młodzieży z USA w ramach High School Choir Tour. Ideą cyklicznych przyjazdów młodzieży amerykańskiej do Polski jest poznawanie historii naszego kraju, kultury oraz mieszkańców.